ดาวโหลด

ดาวโหลด

 

ลำดับ ชื่อไฟล์
1 ขออนุญาตจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน (word)
2 ขออนุญาตจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้เงิน (pdf)
3 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน (word)
4 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน (pdf)
5 รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการปีการศึกษา2564 (pdf)
6 รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการปีการศึกษา2564 (word)
7 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (pdf)
8 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืนฐาน
9 กลยุทธ์ รร
10 ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 64 (word) ส่ง 23 มีค
11 ผลการประชุมแผนปี64ครั้งที่ 1
12 สรุปโครงการ2563 (word) ส่งด่วน 26 มีค 64
13 รายละเอียดการขอใช้เงิน
14 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปี 2563-2566 (pdf)
15 นโยบายสพม21 ปีการศึกษา2564-2565 (pdf)
16 นโยบายสพฐปีงบ2564-2565 (pdf)
17 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563 (pdf)