ดาวโหลด

ดาวโหลด

 

ลำดับ ชื่อไฟล์
1 รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการปีการศึกษา2564 (pdf)
2 รายงานผลการประเมินกิจกรรม/โครงการปีการศึกษา2564 (word)
3 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (pdf)
4 มาตรฐานการศึกษาขั้นพืนฐาน
5 กลยุทธ์ รร
6 ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 64 (word) ส่ง 23 มีค
7 ผลการประชุมแผนปี64ครั้งที่ 1
8 สรุปโครงการ2563 (word) ส่งด่วน 26 มีค 64
9 รายละเอียดการขอใช้เงิน
10 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน (pdf)
11 ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน (word)
12 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ปี 2563-2566 (pdf)
13 นโยบายสพม21 ปีการศึกษา2564-2565 (pdf)
14 นโยบายสพฐปีงบ2564-2565 (pdf)
15 ขอจัดกิจกรรม ขอใช้เงินโครงการ (ล่าสุด)
16 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2563 (pdf)